Cha đẻ tàu hoả là ai, vì sao lại rải đá dọc đường tàu?

Khoa học
Tàu hỏa đang là một trong những phương tiện giao thông quan trọng và ngày càng phát triển. Vậy ai là người đã có công phát minh ra tàu hoả? Vì sao có đá xung quanh đường ray xe lửa?
Xem thêm