Chất độc VX trong nghi án Kim Jong-nam nguy hiểm ra sao?

Khoa học
Chất độc VX sử dụng trong nghi án Kim Jong-nam được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, khó phát hiện và có khả năng tồn tại dai dẳng.
Xem thêm