Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua thế nào?

Khoa học
Tuần vừa qua, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cải thiện đáng kể, số ngày chất lượng không khí kém đã giảm mạnh.
Xem thêm