Chế tạo thuyền “càng cua” chống chọi sóng dữ

Khoa học
Nước to sóng cả, để đi lại trên đại dương được dễ dàng và tránh bị lật bởi những cơn sóng lớn người dân Philippines đã sáng chế ra một loại thuyền đặc biệt: “thuyền càng cua”.
Xem thêm