Chết cười với kiểu đi ngật ngưỡng như trẻ con của phi hành gia trở về trái đất

Khoa học
Phi hành gia của NASA gặp không ít khó khăn trong vấn đề đi lại sau nửa năm làm việc trên Trạm vũ trụ ISS.
Xem thêm