Chị em báo hoa mai trả giá đắt khi cả gan săn nhím

Khoa học
Hai con nhím an toàn bò đi, bỏ lại chị em báo hoa mai liếm láp những vết thương và chật vật rút đống gai nhọn cắm đầy thân.