Chiếc bẫy tử thần của kiến sư tử

Khoa học
Kiến sư tử ở Bắc Mỹ ẩn mình dưới lớp cát chờ nạn nhân rơi xuống hang để hút sạch dịch lỏng trong cơ thể và vứt bỏ xác khô.
Xem thêm