Chiếc ngàm tử thần của cây bắt ruồi Venus

Khoa học
Khi con mồi chạm vào những sợi lông nhỏ bên trong, chiếc ngàm của cây bắt ruồi Venus lập tức khép chặt trong chưa đến 1/10 giây.