Chiến thuật đoạt mạng rắn chuông của ưng đuôi đỏ

Khoa học
Dùng cánh đánh lạc hướng, nhân lúc rắn chuông sơ hở, ưng đuôi đỏ dùng vuốt và mỏ tấn công tới tấp, hạ gục con rắn độc trong ít phút.
Xem thêm