Chiến thuật thôi miên đoạt mạng con mồi của chồn ecmin

Khoa học
Chồn ecmin liên tục xoay tròn, nhảy nhót, vặn mình, khiến thỏ mải nhìn tới đờ đẫn và quên mất bỏ chạy, cuối cùng lĩnh trọn nhát cắn vào cổ.
Xem thêm