Chim cánh cụt chật vật leo vách đá trở về tổ

Khoa học
Leo vách đá dốc là thử thách không hề dễ dàng với chim cánh cụt Rockhopper, loài không biết bay và cao chưa đến nửa mét khi đứng.