Chim cắt lớn chào đời trong tổ xây trên cao 75 m

Khoa học
Ba con non nhận được sự chăm sóc tận tình của chim bố, mẹ ngay khi mới nở. Chúng có thể bay được sau hơn một tháng.
Xem thêm