'Chim sắt' có thể nuốt gọn máy bay, tên lửa của NASA

Khoa học
Super Guppy chuyên dùng để chở máy bay, tên lửa lớn của NASA, có tải trọng gần 24 tấn, tốc độ gần 500 km/h và mũi có thể mở theo góc 110 độ để "nuốt" hàng.