Chó bảo vệ chủ thoát rắn nâu cực độc

Khoa học
Phát hiện con rắn độc đang tiến tới gần, con chó tìm cách để báo động cho chủ nhân thoát hiểm trong gang tấc.
Xem thêm