DMCA.com Protection Status

Chồn đất dạy con cách săn bọ cạp

Khoa học
Chồn đất con tập trung quan sát và bắt chước cách chồn mẹ vờn và loại bỏ nọc độc của bọ cạp để ăn thịt con mồi.