Chú bò có đôi sừng sải rộng hơn 2 mét

Khoa học
Khác với những con còn lại trong trang trại, chú bò này có một đôi sừng dài hơn 2 mét.
Xem thêm