Chú chó tình nghĩa chôn cất bạn chết do tai nạn giao thông

Khoa học
Chú chó chỉ dùng mõm để hất đất xuống hố chôn bạn, thay vì dùng chân như để thể hiện sự tôn trọng đối với “người bạn” xấu số.
Xem thêm