Chuột chù ngoạm chết rắn sọc

Khoa học
Chuột chù đuôi ngắn là động vật có vú duy nhất ở Bắc Mỹ sở hữu nọc độc đủ làm rắn sọc tê liệt bằng một nhát cắn.