Chuột lang trả giá đắt vì thách thức báo gấm

Khoa học
Chuột lang là loài gặm nhấm to lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng có khả năng đánh lại báo gấm. Một con chuột lang liều mạng, cả gan thách thức báo gấm đã phải trả giá đắt.
Xem thêm