Chuyên gia Pháp huấn luyện chó nghiệp vụ Cuba đánh hơi tiền

Khoa học
Các chuyên gia Pháp huấn luyện chó săn phát hiện tiền giấu trong xe ở Havana, khi Cuba củng cố cuộc chiến chống rửa tiền, thường liên quan đến buôn bán ma túy.