Clip: Cảm động voi mẹ Ấn Độ nhất quyết không bỏ lại con bị ốm

Khoa học
Khi voi con bị ốm và không đi được vào rừng, voi mẹ liên tục đứng bảo vệ và nổi điên, tấn công khi bị một số dân làng ném đá.