Clip: Chim gõ kiến tử chiến với rắn xanh

Khoa học
Cuộc chiến không cân sức giữa chim gõ kiến và rắn xanh dài 3m để tranh giành chỗ ở.
Xem thêm