Clip: Cuộc chiến giành mồi giữa sư tử đực với đàn linh cẩu

Khoa học
Chỉ vì tranh giành nhau phần xương con mồi mà sư tử đực và đàn linh cẩu đã lao vào hỗn chiến với nhau khá ác liệt. Kết thúc video, đôi bên vẫn chưa phân định được thắng, bại.
Xem thêm