CLIP: Hướng dẫn chằng chống nhà cửa khi bão về

Khoa học
Người dân có thể bảo vệ nhà cửa chống bão bằng một số biện pháp chằng chống tương đối đơn giản theo video clip ở trên.
Xem thêm