Clip: Kinh ngạc cảnh rắn hổ mang ngoan ngoãn uống nước từ tay người

Khoa học
Cảnh tượng rắn hổ mang khát nước ngoan ngoãn uống nước từ tay cán bộ lâm nghiệp khiến người xem kinh ngạc.