Cơ chế triệt tiêu tiếng súng của nòng giảm thanh

Khoa học
Nòng giảm thanh làm giảm áp suất và nhiệt độ của luồng khí nóng sinh ra trong nòng súng, giúp vũ khí khai hỏa ở độ ồn thấp hơn mức bình thường.
Xem thêm