Có nên 'khai tử' thủy đài khổng lồ ở TPHCM

Khoa học
Thành phố Hồ Chí Minh đang cho tháo dỡ các thủy đài khổng lồ. Tuy vậy, cũng có luồng ý kiến cho rằng nên giữ và cải tạo các thủy đài này để sử dụng cho đúng mục đích.
Xem thêm