Cỗ xe ngựa 2.000 năm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Khoa học
Cỗ xe ngựa thiết kế cửa trượt và bánh xe lăn được gồm 3.000 bộ phận tinh xảo, khai quật từ lăng mộ ở Tây An của Tần Thủy Hoàng.
Xem thêm