Con bò có cặp sừng dài nhất thế giới

Khoa học
Poncho Via, một con bò ở Mỹ, đang giữ kỷ lục thế giới về cặp sừng dài tới 3,24 m.