Cồn cát ở Quảng Nam tiếp tục bồi xói phức tạp

Khoa học
Sau gần một tháng quan trắc, đơn vị khảo sát nhận thấy cồn cát ở biển Cửa Đại đã dài thêm 83 m, nơi rộng nhất tăng thêm 20 m.
Xem thêm