Cơn sóng thần được hình thành như thế nào?

Khoa học
Sóng thần là một trong những thảm họa tự nhiên nguy hiểm, cướp đi nhiều sinh mạng trên thế giới. Đoạn video sau đây sẽ tái hiện một cơn sóng thần được hình thành như thế nào?
Xem thêm