Công cuộc tìm kiếm robot hoàn hảo của Nhật Bản

Khoa học
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang nỗ lực tạo ra những con robot có thể làm thay đổi cuộc sống của con người trong tương lai.