Công nghệ Bio nano làm sạch sông Tô Lịch hoạt động như thế nào

Khoa học
Một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây được các chuyên gia Nhật Bản thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano-Bioreactor.