Công nghệ trồng cây trên sa mạc

Khoa học
Nhờ rải lớp nano khoáng sét lỏng trên bề mặt cát sa mạc, nhà sáng chế ở Na Uy ấp ủ ý định phủ xanh sa mạc toàn thế giới.