Cú nổi giận tấn công camera giấu trước tổ

Khoa học
Công viên bảo tồn Hawk Conservancy Trust ở Anh chia sẻ cảnh cú đào hang săm soi camera và lao tới mổ vật thể lạ hôm 3/8.