Cụ ông 70 tuổi chế động cơ môtô phun lửa như quái vật

Khoa học
Được chế từ động cơ trực thăng và dẫn qua bộ ống xả khủng, chiếc xe nổ máy phun lửa như một con quái vật nghe và nhìn rất đã tai, mắt.