Cua đực nhảy nhót thể hiện uy lực sau cuộc chiến với kẻ thù

Khoa học
Điệu nhảy sau khi kết thúc trận chiến của cua đực không chỉ buộc đối thủ rút lui hoàn toàn mà còn giúp nó thị uy với kẻ thù khác.
Xem thêm