Cụm hố sụt lớn nhất thế giới nhìn từ trên cao

Khoa học
Drone ghi hình cụm hố sụt tự nhiên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bao gồm hàng chục miệng hố sâu không thấy đáy.
Xem thêm