Cuộc chiến bất phân thắng bại giữa linh miêu đồng cỏ và rắn

Khoa học
Phản xạ nhanh như chớp và tài nhảy cao giúp linh miêu đồng cỏ né những đòn tấn công bất thình lình của rắn mole trên đồng cỏ Nam Phi.
Xem thêm