Cuộc chiến định mệnh giữa trăn khổng lồ và cá sấu Nam Mỹ

Khoa học
Vẫn đang trong thời kỳ phát triển, sức mạnh cũng như tốc độ chưa phát triển hết nhưng con cá sấu non vẫn "mù quáng" tấn công kẻ địch to hơn mình gấp bội.
Xem thêm