Cuộc chiến khốc liệt giành quyền giao phối ở cừu sừng lớn

Khoa học
Với cặp sừng nặng tới 14 kg cùng hộp sọ cực dày, cừu sừng lớn dùng những cú húc như trời giáng để đọ sức mạnh khi giao chiến.
Xem thêm