Cuộc chiến nảy lửa giữa rắn hổ mang cá với rắn hổ ma

Khoa học
Hai con rắn hổ mang quấn chặt lấy nhau để phân biệt hơn thua trong cuộc chiến giành quyền giao phối với con cái trong công viên quốc gia ở Arkansas, Mỹ.
Xem thêm