Cuộc chiến sống còn giữa trâu rừng với 4 con sử tử

Khoa học
Trong đoạn clip dưới đây, 4 con sư tử đã cùng nhau tấn công trâu rừng. Mặc dù đã ra sức chống cự, song trâu rừng vẫn không thể thoát khỏi nang vuốt của những “lãnh chúa vùng đồng cỏ”.
Xem thêm