Cuộc chiến trong bóng tối giữa đàn sư tử và bầy trâu rừng

Khoa học
Sư tử lợi dụng bóng tối trên đồng cỏ Zambia để hợp sức săn mồi, còn trâu rừng dựa vào sức mạnh tập thể để chiến thắng kẻ thù.