Cuộc di cư hàng năm của loài cua lớn nhất hành tinh

Khoa học
Đàn cua nhện dài hàng trăm mét lũ lượt bò chồng lên nhau trong cuộc di cư hàng năm tới vùng nước nông ở vịnh biển Australia để lột xác.
Xem thêm