Cuộc sống trên Trái Đất sau khi con người biến mất

Khoa học
Khoảng 25.000 năm sau khi con người biến mất, tự nhiên sẽ xóa bỏ gần hết dấu vết cuối cùng về sự tồn tại của loài người trên Trái Đất.