Cứu “Kỳ Lân” Việt Nam khỏi tuyệt chủng bằng nhân giống

Khoa học
Nhóm các nhà Nghiên cứu Sao La (SWG) thuộc Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết, một chương trình nhân giống Sao La sẽ được thực hiện ở Việt Nam nhằm cứu loài thú quý hiếm được ví như Kỳ Lân của Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Xem thêm