Cựu nhân viên Mỹ từng điều khiển phi thuyền UFO

Khoa học
Ông Robert Miller tự giới thiệu bản thân là cựu nhân viên Khu vực 51, một căn cứ không quân đặc biệt của Mỹ. Ông chia sẻ hồi còn đi làm ông từng nhận nhiệm vụ lái thử một trong các UFO.
Xem thêm