Đại bàng cá hỗn chiến giành mồi với cò

Khoa học
Đại bàng cá sẵn sàng chiến đấu với cò Marabou, thậm chí với bố mẹ và anh chị em của mình, để cướp những con cá da trơn.
Xem thêm