Đại bàng nhẫn tâm quăng dê xuống vách núi

Khoa học
Đoạn phim quay lại cuộc chiến khốc liệt giữa dê và chim đại bàng với kết quả là con dê bị quăng xuống vách núi sâu hàng trăm kilomet đang thu hút nhiều người xem.
Xem thêm